+91 98244 51384

ACHIEVEMENTS

home / achievements




Sr.  Photo   Name   Achievement   
1 Sagar Prakashkumar Kanani Film - %  
2 Mahek Jayendra Bhatiya 9th - Gold Medal Word Karte Champiam Japan  
3 Chandravadan Jaysinh Paleja 10 - 95  
4 Swapnil Hitesh Swali M.Com Speaker Of Kutch University - 2nd Runner Up  
5 Dilipsinh Sankardas Ashar - Sanmanpatra  
6 Jimika Nilesh P Ved Ved 12 - 93  
7 Jimika Nilesh P Ved Ved Sem 1 B Pharm - 87.6  
8 Harsh Pareshbhai Ashar 12th Science HSC Board Exam 2009 - 91.4  
Records per page :