+91 98244 51384

DEATH NOTES

home / death notes
Sr.  Photo   Details   
21 Halai Bhatia Damyantiben , Mandvi (Jamnagar) (26-9-2017)  
22 Gitaben Gopal , Kandivali (Mumbai) (7-9-2017)  
23 Madhuri Kapani , Mumbai (5-9-2017)  
24 Umaben Narendrabhai Naygadhi , Rajakot (31-8-2017)  
25 Jayantbhai Gordhandas Chhichhiya , Rajkot (29-8-2017)  
26 Vunaben V Ashar , GONDAL (23-8-2017)  
27 Santikumar , Mandvi (16-8-2017)  
28 Madhavji Chunilal Bhatia , Anjar Kutchh (12-8-2017)  
29 Danyaniben Devji Bhatia , Mandvi Kutchh (5-8-2017)  
30 Binal Pankaj Ved , Anjar. Kutch (16-5-2017)  
Records per page :
First Prev 1 2 3 Next Last